Незалежный арбітражний суд не може розглядати насутні спори:

- у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

- у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов"язаних із задоволенням державних потреб; 

- пов"язані з державною таємницею; 

- у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

- про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; 

- однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб"єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

- у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

- про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- у спорах, що виникають з трудових відносин;

- що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов"язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств; 

- коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

- за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб"єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

- у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки);

- інші справи, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України.

 


Назад Друк

Контакти

Адреса: 03057, м Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, корп. Б, офіс 4
Телефони: +38(094) 925-23-71
+38(044) 360-53-71
Email: info@arbitrate.com.ua