Визначення розміру збору

За позовами майнового характеру:

- в разі, якщо сума заявлених позовних вимог не перевищує 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень), третейський збір становить: 750 грн. (сімсот п’ятдесят гривень) + 1.5 % від ціни позову;

- в разі, якщо сума заявлених позовних вимог перевищує 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень), третейський збір складає: 1 500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) + 1 % від суми заявлених позовних вимог, але не більше 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За позовами немайнового характеру:

- третейський збір в розмірі 8 500 грн. (вісім тисяч п’ятсот гривень).

За позовними заявами, що містять одночасно вимоги майнового і немайнового характеру:

- третейський збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

При зменшенні ціни позову сплачений третейський збір не повертається.

Суми третейських зборів та інших витрат, що підлягають сплаті Третейському суду, вважаються сплаченими у день їх зарахування на банківський рахунок Всеукраїнської громадської організації «Союз інвесторів України».

Документом про сплату третейського збору є оригінал квитанції установи банку або відділення зв’язку, які прийняли платіж, або оригінал платіжного доручення, підписаного уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

При заповненні платіжного документа у графі «код» платником третейського збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані. У графі «призначення платежу» вказується: «Третейський збір за позовом ______________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), ________________, до _____________(ПІБ чи назва установи, організації відповідача).

Реквізити для сплати збору

Отримувач: ВГО "СОЮЗ ІНВЕСТОРІВ УКРАЇНИ"
Код отримувача: 36885366
Р/р UA523006580000026007007100339 в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Адреса 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1Б, оф. 4

Найменування позивача: (вказати)
Найменування відповідача: (вказати)
Сума позову: (вказати)
Призначення платежу: Оплата третейського збору
Сума платежу: (вказати). Без ПДВ.

* При зменшені ціни позову сплачений третейський збір не повертається.

** Суми третейських зборів та інших витрат, що підлягають сплаті Незалежному арбітражному суду, вважаються сплаченими у день їх зарахування на поточний рахунок Всеукраїнської громадської організації «Союз інвесторів України».

*** Платіжне доручення з відміткою банку про перерахування третейського збору залучаться до матеріалів справи.

Зразок третейського застереження

Усі спори, що виникають з цього Договору та (або) у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його укладення, виконання, зміни, порушення, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України», зареєстрованому Міністерством юстиції України 30.04.2010, свідоцтво № 063-т.с. Спори розглядаються згідно з регламентом зазначеного третейського суду, який є невід’ємною частиною третейської угоди та знаходиться у відкритому доступі на сайті цього третейського суду: http://arbitrate.com.ua/

Спір розглядається одноособово суддею, призначеним Головою Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України» або його заступником зі списку суддів цього третейського суду. При цьому  Сторони Договору підтверджують, що вони ознайомлені з Регламентом Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України», розуміють положення цього регламенту. Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами цієї третейської угоди. Сторони усвідомлюють, що рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України» є остаточним та обов’язковим з дати його проголошення. 

Контакти

Адреса: 03057, м Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1, корп. Б, офіс 4
Телефони: +38(093) 604-64-17
Email: info@arbitrate.com.ua